Nyheter
Open Search & Language Switcher

Eftersom Lantmäteriet har släppt 2018-års skogsnorm, gällande från den 1 februari 2018, så släpper vi en ny version av Haglof Management Systems - Skogsssviten, version 2.18.0, som inkluderar Rotpostvärdering, Intrångsvärdering och Kartmodulen.

 

Nyheter från version 2.14.0 till 2.18.1

 • Beräkna intrång med 2018-års skogsnorm.
 • Ny global sök/filterfunktion i Navigationsfönstermenyn som heter Sök. Där kan du söka Markägare, Fastighet eller Objekt. Öppna sedan valfritt formulär.
 • Visa den aktuella Virkesprislistan och Kostnadsmallen som används för en taxering direkt i Objektet.
 • Nu går det att exportera alla fastigheter från ett objekt till en Excelfil.
 • Lista alla Markägare i ett Objekt. Går även att ändra en markägare och skriva ut listan.
 • Skiktade bestånd. Hantering och värdering av bestånd med upp till tre skikt (Kräver Estimate Kraft version 4.94 eller nyare).
 • Visa om HXL filen är ett skikt i förhandsgranskaren vid import av HXL-filer.
 • Ändrad hantering av parallella och överlappande ledningar.
  • Vid parallella ledningar anger man den bredden på den befintliga ledingen under inställningar för Objektet.
   • På de Taxeringsbestånd som går parallellt med befintlig ledning anger man parallella bredden i kolumnen Parallella/ Annan bredd. Då ersätts Storm och torkskador på samma sätt som vid breddning.
  • Överlappande ledning anges på värdebeståndet, då utgår endast 25% av markvärdet.
   • HXL-Inläsning av överlappande mark kräver Estimate Kraft version 4.94 eller nyare.
  • Värdering av Obehandlad eller Behandlad mark. Då mark är obehandlad utgår ingen förtidig avverkning.
  • Möjlighet att skapa HXL-filer från en Excelfil för att sedan läsa in i HMS.
  • Möjlighet att sätta en egen ordning på fastigheter i SUP-filen som skickas till dataklaven.
  • Ny hantering av manuella taxeringsbestånd i Objekt. Nu används ett formulär för att underlätta och även skapa värderingar.
  • Nya attribut för enskilda träd under fliken Provträd/Kantträd.
   • Det går att sätta en valfri kategori för enskilda träd som till exempel Fröträd, Naturträd, Toppas med mera.
   • Fasavstånd. Avstånd från trädet till fasen, användas vid intrångsvärdering av kantträd.
   • Toppningsvärde. Ange hur mycket ett träd skall toppas, användas vid intrångsvärdering av kantträd.
   • Trädets position som lagrats i fält.
  • Nya Typer av träd (trädtyper) under fliken Provträd/Kantträd vid intrång.
   • Provträd (Uttag). Träd med inmätt höjd som skall avverkas.
   • Kantträd (Provträd). Kantträd med inmätt höjd.
   • Kantträd (Beräknad höjd). Kantträd med höjden framräknad.
   • Provträd (Kvarlämnat). Träd med inmätt höjd som inte skall avverkas.
   • Provträd (Extra inläst). Träd med inmätt höjd som skall endast används för beräkning av höjdkurva och inte ingår i stämplingslängden.
   • Kantträd lämnas (Provträd). Kantträd med inmätt höjd som inte skall avverkas.
   • Kantträd lämnas (Beräknad höjd). Kantträd med höjden framräknad som inte skall avverkas.
   • Träd i gatan lämnas (Provträd). Träd med inmätt höjd som inte avverkas.
   • Träd i gatan lämnas (Beräknad höjd). Träd med höjden framräknad och som inte skall avverkas.
  • Frivillig uppgörelse har fått nytt namn ”Särskild/Frivillig ersättning” och beräkningar där det nu går att välja Ersättningspolicy enligt Svenska Kraftnät (SVK), Svensk Energi eller det gamla avtalet med LRF för Lokalt nät.
   • Frivillig uppgörelse Lokalt nät har ändrats så att det går att ange ett eget värde för procent av prisbasbeloppet. Som standard sätts 3 %.
   • Nytt val för ” Svensk Energi 2014 (Särskild ersättning)” enligt Svensk Energi Ersättningspolicy 2014.
   • Nytt val ” SVK (Frivillighetsersättning)” enligt Svenska Kraftnäts beräkning (Gamla Regionalt nät).

Serviceavtal

Alla som har aktiva Serviceavtal får naturligtvis fritt uppgradera till denna version.

 

För att Uppgradera

Systemkrav: Denna version kräver att ni har SQL server 2008 eller nyare.

Fyll i formuläret här för Uppdateringsförfrågan 

Har ni inte alla uppgifter så kan ni naturligtvis även ringa oss.


Saknas Serviceavtal

Om Serviceavtal saknas erbjuds nu 40 % i rabatt på licenskostnader för att uppgradera till version 2.18.0. Detta erbjudande är inklusive Serviceavtalet under ett år.

Erbjudandet gäller till och med 30 juni 2018.

HMS Skogssvitens licenskostnad per modul:

 • Rotpostvärdering 9 600 kr, ert pris 5 760 kr
 • Intrångsvärdering 9 660, ert pris 5 796 kr
 • Kartmodulen 4 830 kr, ert pris 2 898 kr

Serviceavtalet per modul, årlig kostnad:

Nedan visas den årlig kostnaden för Serviceavtalet (som är inkluderat licenskostnader första året), denna faktureras årsvis i förskott ett år efter inköpet.

 • Rotpostvärdering 1 920 kr
 • Intrångsvärdering 1 932 kr
 • Kartmodulen 966 kr

Alla priser är exklusive moms och frakt.

För att Beställa ny Uppgradera

Systemkrav: Denna version kräver att ni har SQL server 2008 eller nyare.

Fyll i orderformuläret här för Beställ Uppgradering 

Ni kan ni naturligtvis även ringa oss.