Höjd, avstånd & lutning
Open Search & Language Switcher

EC II D-R - elektronisk höjdmätare med faktormätare för volym och grundyta. Nu också med avståndsberäkning!

 ECII R550x840

EC II D-R Elektronisk höjdmätare för volym och grundyta. Nu också med avståndsberäkning!

Med EC II D-R får du noggranna vinkelresultat och trädhöjder samt en automatisk uträkning av grundytan. Med ställbar formkvot från 0.10...0.95 kan en volymsuppskattning göras direkt i instrumentet. Använd den inbyggda grundytefunktionen för att räkna stammar i EC II-R med en av fyra räknefaktorer (0.5, 1, 2 och 4). Baserat på dominant trädhöjd eller medelhöjd beräknas volym/ha.

Den nya modellen EC II D-R kan också beräkna avståndet till mätobjektet med hjälp av trigonometri och en referenshöjd. Referenshöjden markeras tydligt på 2 meter på objektet. Mätning utförs med en vinkelmätning till basen följt av en mätning till referenshöjden. Resultatet för det beräknade avståndet flashar snabbt förbi i displayen. EC II D-R är nu redo att mäta den totala höjden eller annan höjd på objektet. Som i all höjdmätning bör mätning ske på ett avstånd som motsvarar objektets höjd för bästa möjliga resultat.  

 

  • Höjd, antal stammar, grundyta och volymuppskattning
  • Ställbar formkvot med default 0.45
  • Möjlighet att radera träd vid behov
  • Displayvisning av mätresultat eliminerar beräkningsfel
  • Beräkning av avstånd med hjälp av en referenshöjd
  • Faktormätare i ljusblå plast med fasade kanter
  • Metallkedja på faktormätare 60cm
  • Volymberäkning baseras på övre/medelhöjd x formkvot x grundyta

 

Mät trädhöjd med uppmätt och inmatat avstånd eller med referenshöjd och digital avståndsberäkning

 

Räkna antal träd på ytan

 

EC II D-R uppskattar grundyta och volym

 

pdf Haglöfs elektroniska clinometrar produktblad (1.24 MB)

 


 

 

TEKNISK SPECIFIKATION

Storlek 20 x 63 x 44 mm
Vikt 70g inkl. batteri
Display LCD
Batteri 1st AA, 1.5 volt
Strömförbrukning 30 mW
Vinkel %/grader, -55°< vinkel < +85°
Noggrannhet +-0.2°
Upplösning vinkel 0.1°
Höjd 0-999 m
Upplösning höjd 0.1m/ft <100 m/ft >100 m/ft
Faktormätare 600 mm
Faktorer 0.5, 1, 2, 4 m2/ha 
Volymformel  Höjd x faktor x grundyta