Undersökning
Open Search & Language Switcher

Tillväxtborren används inom skogsbruket för att bestämma ålder och tillväxt hos levande träd. Inom dendrokronologi används borren för att ta borrkärnor, inte bara ur träd, utan också från timmerhus och övriga träkonstruktioner som ska åldersbestämmas. Bredd, densitet och innehåll av olika grundämnen mäts i varje årsring, och jämförs med en referensserie. Mycket noggranna dateringar kan göras på dessa träföremål, som vilket år ett träd har avverkats, dött eller påverkats av händelser i närmiljön.

Tillväxtborren uppstod, som så många andra nydanande upptäckter, mer eller mindre av en slump. Borren ursprung kan spåras till slutet av 1800-talet, där en tysk professor presenterade en finurlig lösning att användas för det växande industriella skogsbruket. Idén och produkten hade han dessförinnan hämtat från en helt annan bransch: en ihålig borr för att ta stickprov i ost.

Tillväxtborren vidareutvecklades av skickliga företagare och yrkesmän från Kråkberg i Mora, Dalarna. Anders Krång Mattson, Jannes Mattson-Djos, Johannes Beus, Johannes Mattson-Djos, Hans Mattson-Djos och Anders Mattson Jr är några av många prominenta namn.

Moraföretagen Mattsons Mekaniska Verkstads AB, Firma Skogsinstrument, Beus & Mattson AB och Haglöfs Mekaniska AB var i nära hundra år världsledande tillverkare av tillväxtborrar. Under 1980-talet avvecklades dessa företags verksamheter i Mora, medan Haglöfs under samma period som arvtagare till Haglöfs Mekaniska AB startade i Sollefteå, Ångermanland och senare i närliggande Långsele. Företagsnamnet som först var Ing.firma I. Haglöf AB byttes till Haglöf Sweden AB under 1990-talet. Se t ex www.skogsmuseum.w.se för att veta mer om framväxten av vårt svenska skogsbruk och om tillväxtborrar.

1937 grundade A. E. Douglass, den moderna dendrokronologins vetenskapliga fader, the Laboratory of Tree-Ring Research i Arizona, USA. Tree-Ring Lab (fritt översatt ”Årsringslaboratoriet”), är idag det erkänt viktigaste centrat för forskning inom trädkärnor och årsringar i världen. Ett av dendrokronologins viktigaste redskap är tillväxtborren.

I Tree Ring Laboratorys byggnad på University of Arizona verkar ca 150 forskare. Laboratoriet besöks årligen av fler än 2000 forskare och vetenskapsmän från hela världen. Ingvar Haglöf, tidigare VD av Haglöf Sweden, förärades vid ett besök på labbet i maj 2013 en unik tavla med en sektion av ett 3500 år gammalt Bristlecone Pine-träd med årsringarna tydligt synliga. Haglöf Sweden donerade i sin tur en specialgjord tavla till Tree Ring Laboratory vi invigningen av de nyrustade lokalerna. Tavlan innehåller flera antika tillväxtborrar och berättar lite om den industriella historien bakom produkten.

Varför välja en tillväxtborr från Haglöf Sweden?

  • Erfarenhet och kunnande i tillverkning
  • Egen produktion och utvecklingskapacitet
  • Stort sortiment
  • Snabba leveranser
  • Problemlösning och support nära dig
  • Ständig förbättring och kvalitetstänk i minsta detalj